Нерегламентирано изгаряне на отпадъци

Информацията на тази карта е събрана от посетителите на блога без претенции за пълнота и актуалност. Целта на картата е от една страна гражданите да знаят повече за източниците на замърсяване на въздуха и от друга – да даде гражданска информация на властите, които да могат да предприемат последващи мерки за контрол на замърсяването на въздуха.

Ако ставате свидетели в ежедневието си на нерегламентирано изгаряне на отпадъци от съседни дворове, жилищни или стопански сгради, моля, попълните следния формуляр, за да добавите в картата вашия случай. 

С попълването на формуляра, не се ангажирам да подам сигнал, поради нуждата от представяне на лични данни на подателите. Събраните данни ще бъдат публични (затова и няма да се събират лични данни), ако някой желае да провери местата и да подаде сигнал. Събраната информация ще я изпратя за информация към властите, но не под формата на официален сигнал.